Systemy Lotto

Systemy zupełne

Systemy zupełne są to systemy w których każda liczba oraz każda występująca w nich para (lub trójka, lub czwórka,...) liczb powtarzają się jednakową ilość razy. Przykładowo w systemie Lotto dla 21 liczb składającym się z siedmiu zakładów:

1) (01,02,04,07,11,16);
2) (01,03,05,08,12,17);
3) (02,03,06,09,13,18);
4) (04,05,06,10,14,19);
5) (07,08,09,10,15,20);
6) (11,12,13,14,15,21);
7) (16,17,18,19,20,21).

każda liczba powtarza się dwa razy a każda występująca w tym systemie para liczb powtarza się jeden raz.
Zaprezentowany system obejmuje dokładnie połowę wszystkich możliwych do wystąpienia par liczb z przedziału od 1 do 21. Gwarancja trafienia dwójki przy wylosowaniu 2 z 21 obstawianych liczb wynosi dokładnie 50%.

Systemy zupełne są zatem systemami skróconymi (każda liczba występuje jednakową ilość razy) z dodatkowym warunkiem równej powtarzalności występujących par (lub trójek, lub czwórek,...) liczb.

Generowanie systemów zupełnych umozliwia program MultiPro4.


Powiększ obrazek

© 1998-2019 F A L C O M® | Start | Systemy | Analizy systemów | Statystyki | Analizy wyników | Programy | Archiwum | Prasa | eBiuletyn |