Systemy Lotto

Systemy skrócone

System skrócony jest zestawieniem pewnej ilości zakładów systemu pełnego w taki sposób, aby każda liczba (licząc na wszystkich wysłanych zakładach) występowała łącznie jednakową ilość razy.

Ponieważ w praktyce gracz nie jest w stanie wysłać więcej niż 1000 zakładów, systemy skrócone konstruowane są zazwyczaj z mniejszej ilości liczb podstawowych.

Weźmy bardzo prosty przykład gracza, który uznał, że w Multi Lotku będzie skreślał po 4 liczby na pojedynczym zakładzie. Dodatkowo obstawia on liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

System pełny zawierał będzie w tym przypadku 35 zakładów, Ponieważ gracz dysponuje tylko środkami finansowymi pozwalającymi obstawić 7 zakładów. Postanowił on skorzystać z systemu skróconego.

System pełny: 4 skreślenia z 7 liczb w podziale na grupy systemu skróconego.

Grupa 1

01 02 03 04
01 02 03 07
01 02 06 07
01 05 06 07
02 03 04 05
03 04 05 06
04 05 06 07
Grupa 2

01 02 03 05
01 02 04 07
01 03 06 07
01 04 05 06
02 03 04 06
02 05 06 07
03 04 05 07
Grupa 3

01 02 03 06
01 02 05 07
01 03 04 05
01 04 06 07
02 03 04 07
02 04 05 06
03 05 06 07
Grupa 4

01 02 04 05
01 02 05 06
01 03 04 07
01 04 05 07
02 03 05 06
02 03 06 07
03 04 06 07
Grupa 5

01 02 04 06
01 03 04 06
01 03 05 06
01 03 05 07
02 03 05 07
02 04 05 07
02 04 06 07

Każda liczba w dowolnej grupie występuje dokładnie cztery razy.
Każda grupa reprezentuje system skrócony: "Cztery skreślenia z siedmiu liczb, siedem zakładów". Łącząc wybrane grupy gracz może tworzyć własne systemy skrócone złożone z większej liczby zakładów. (7, 14, 21...)
Układ złożony z kilku dowolnych takich grup nazywamy indywidualnym systemem skróconym.
Suma wszystkich grup daje system pełny: "Cztery skreślenia z siedmiu liczb".
Dowolny układ liczb zawarty w danej grupie nazywamy kluczem tej grupy.

Można również poszukiwać, bardziej złożonych niż skrócone, systemów spełniających pewne warunki związane z jednakową częstością występowania par (w kombinatoryce zwanych konfiguracjami kombinatorycznymi) czy trójek liczb, które nazywamy systemami zupełnymi. Parametry systemów skróconych jak i systemów zupełnych powiązane są określonymi zależnościami.


Powiększ obrazek

Program komputerowy tworzy systemy skrócone w podziale na najmniejsze możliwe grupy, według własnych upodobań gracza t.j. dowolnych liczb oraz dowolnej ilości skreśleń. Gracz może również sam zdecydować z jakich grup chce zbudować indywidualny system skrócony i nie jest w tym względzie skazany na rozwiązania, które podają systemy skrócone w sposób zupełnie losowy.
Bardzo ciekawą, intuicyjną interpretację systemów indywidualnych podajemy tutaj.

Rozwiązanie takie jest jedynym tego typu algorytmen zastosowanym w oprogramowaniu przeznaczonym do gier liczbowych w Polsce i podlega ochronie prawnej zgodnie z prawem autorskim.

© 1998-2019 F A L C O M® | Start | Systemy | Analizy systemów | Statystyki | Analizy wyników | Programy | Archiwum | Prasa | eBiuletyn |