Statystyki lotto

Gęstość padania par liczb (S38)

Poniższy wykres ilustruje częstotliwość padania pary liczb 49 i 63, która w losowaniach 765-864 padła 15 razy.

Multi Multi. Statystyka losowań 765-864 gęstości padania pary liczb

Na wykresie zaznaczono kolorem czerwonym ilość losowań podanej pary liczb (narastająco). Kolorem zielonym oznaczono taką samą ilość wynikającą z rachunku prawdopodobieństwa.

Powyższy wykres pokazuje wyraźnie, że rozważana para liczb padała częściej niż wynika to z rachunku prawdopodobieństwa.
Istnieją oczywiście także "kiepskie" pary liczb (wykres czerwony znajduje się wtedy pod zielonym), które padają rzadziej niż wynika to z rachunku prawdopodobieństwa.
Przeglądając tego typu statystyki łatwo stwierdzić które pary liczb padają "gęściej" od innych. Program statystyczny poda nam zarówno wszystkie takie pary, jak i wszystkie liczby oraz najlepsze trójki liczb, posortowane od najlepszych do najgorszych.

© 1998-2019 F A L C O M® | Start | Systemy | Analizy systemów | Statystyki | Analizy wyników | Programy | Archiwum | Prasa | eBiuletyn |