Statystyki lotto

System 4 ostatnich losowań z dwoma powtórzeniami (S16-23)

Zaprezentowany wykres pokazuje statystykę jednego z kilkunastu ciekawych systemów. System ten polega na wybraniu z 4 kolejnych losowań wszystkich liczb powtarzających się co najmniej 2 razy. Ilość tych liczb obrazuje wykres czerwony. Wykres żółty obrazuje ilość liczb, które spośród nich padły w 5 losowaniu - wykres zielony taką samą ilość wynikającą z rachunku prawdopodobieństwa.

Multi Multi. Statystyka losowań 1-150 dla systemu 4 ostatnich losowań.

Na wykresie niebieskim podano ilość liczb które nie padły w 5 losowaniu (różnica czerwony - żółty).

Widać, że wykres rzeczywisty (żółty) odbiega od wykresu oczekiwanego (zielony) zarówno "bardzo" w dół jak i w górę - podając w miejscach które można przewidzieć 20-25 liczb z których w kolejnym losowaniu pada 9 - 10 liczb!
Niektóre z innych zawartych w programie Multi Multi systemów dają jeszcze lepsze rezultaty.

© 1998-2019 F A L C O M® | Start | Systemy | Analizy systemów | Statystyki | Analizy wyników | Programy | Archiwum | Prasa | eBiuletyn |