Statystyki lotto

Ilość liczb z identycznymi końcówkami (S11)

Poniższy wykres ilustruje częstotliwość występowania liczb kończących się cyfrą 7 (7, 17, 27...). Zakres losowań 1-150. Widać, że w losowaniach nr 68 i 120 padło 6 liczb z takimi końcówkami. W ten sam sposób padły również 3 piątki.

Multi Multi. Statystyka losowań 1-150 dla liczb kończących się cyfrą 7.

Na osi pionowej podano ilość liczb z podaną końcówką które padały w kolejnych losowaniach. Na zielono zaznaczono prawdopodobieństwo z którym liczby takie powinny podać.

Dokładna analiza losowań 1-770 pokazuje, że dla niektórych końcówek w ten sposób można było trafić nawet 7 (wśród 80 liczb istnieje 8 z identycznymi końcówkami). Kolejny wykres ilustruje podobne zestawienie, tym razem dla liczb kończących się cyfrą 8.

Multi Multi. Statystyka losowań 1-150 dla liczb kończących się cyfrą 8.

Na osi pionowej podano ilość liczb z podaną końcówką które padały w kolejnych losowaniach. Na zielono zaznaczono prawdopodobieństwo z którym liczby takie powinny podać.© 1998-2019 F A L C O M® | Start | Systemy | Analizy systemów | Statystyki | Analizy wyników | Programy | Archiwum | Prasa | eBiuletyn |