Statystyki lotto

Ilość powtórzeń liczb w dziesiątkach (S10)

Poniższy wykres ilustruje częstotliwość występowania liczb z przedziału 51-60, które w losowaniach 1-150 padały 50% rzadziej niż wynika to z rachunku prawdopodobieństwa. Podobne statystyki dostępne są dla wszystkich dziesiątek i dla dowolnego zakresu wszystkich losowań.

Multi Multi. Statystyka losowań 1-150 dla liczb z przedziału 51-60.

Na osi pionowej podano ilość liczb z rozważanego przedziału które padały w kolejnych losowaniach. Na zielono zaznaczono prawdopodobieństwo z którym liczby takie powinny być wylosowane.

Jakkolwiek rzadkość padania pięćdziesiątek była powszechnie znana, to w tym czasie nie każdy wiedział, że w zamian znacznie częściej (niż wynika to z rachunku prawdopodobieństwa) padały liczby z zakresu 11-20 i 21-30. Pozostałe dziesiątki padały zgodnie z rachunkiem prawdopodobieństwa. Czyżby blisko połowa kul była fałszywych?.

Multi Multi. Statystyka losowań 1-150 dla liczb z przedziału 21-30.

Na osi pionowej podano ilość liczb z rozważanego przedziału które padały w kolejnych losowaniach. Na zielono zaznaczono prawdopodobieństwo z którym liczby takie powinny być wylosowane.© 1998-2019 F A L C O M® | Start | Systemy | Analizy systemów | Statystyki | Analizy wyników | Programy | Archiwum | Prasa | eBiuletyn |