Statystyki lotto

Ilość wylosowanych liczb nieparzystych (S9)

Zestawienie podaje ilość wylosowanych liczb nieparzystych w kolejnych losowaniach Multi Multi. W losowaniu nr 107 padło 15 liczb nieparzystych.

Multi Multi. Statystyka losowań 1-150.

Na osi pionowej podano ilość liczb nieparzystych, które padały w kolejnych losowaniach.

Na wykresie podano również średnią ilość liczb nieparzystych z całego przedziału 150 losowań oraz średnią wynikającą z rachunku prawdopodobieństwa.

© 1998-2019 F A L C O M® | Start | Systemy | Analizy systemów | Statystyki | Analizy wyników | Programy | Archiwum | Prasa | eBiuletyn |