Systemy Lotto

Systemy pełne

System pełny jest zestawieniem wszystkich możliwych do wylosowania wyników z pewnego zbioru liczb.

Zakreślając zakłady według systemu pełnego w chwili wylosowania takiej ilości liczb z obstawianego zakresu, która odpowiada ilości skreśleń na pojedynczym zakładzie, mamy 100% pewność wygranej.

Gra systemem pełnym na maksymalny zakres liczb nie ma żadnego sensu, gdyż regulamin każdej gry liczbowej jest tak konstruowany aby koszt systemu pełnego na maksymalny zakres liczb przekroczył wysokość maksymalnej wygranej.

Obstawiając w Dużym Lotku system pełny: 6 skreśleń z 49 liczb, musielibyśmy wysłać 13 983 816 zakładów co przy stawce 0,50 groszy za 1 zakład daje kwotę blisko 7 milionów złotych, którą musielibyśmy uiścić przy zawieraniu zakładów.

Możemy zatem próbować grać inaczej i obstawiać mniejsze zakresy liczb oraz dodatkowo wysyłać tylko pewną ilość zakładów systemu pełnego (skrócić nasz system). Nie będziemy jednak skracać systemu ot, tak sobie... Z pewnych względów dobrze jest przyjąć następującą definicję systemu skróconego.


Powiększ obrazek

© 1998-2019 F A L C O M® | Start | Systemy | Analizy systemów | Statystyki | Analizy wyników | Programy | Archiwum | Prasa | eBiuletyn |