Analizy systemów

Filtrowanie systemów lotto

Filtrowanie systemów Lotto polega na odrzuceniu cze¶ci zakładów z wygenerowanego systemu według z góry okre¶lonych założeń (okre¶lonego filtra)

Pocz±wszy od wersji 3.97 programu Multi Multi, możliwe jest filtrowanie systemów przy użyciu kilkunastu najbardziej populatrnych filtrów.

Materiały powi±zane z tematem:
Dlaczego filtrowanie systemów nie zawsze ma uzasadnienie (PDF).
Jakie filtry s± najlepsze? (PDF).

© 1998-2019 F A L C O M® | Start | Systemy | Analizy systemów | Statystyki | Analizy wyników | Programy | Archiwum | Prasa | eBiuletyn |